Privacy Beleid

Het privacy beleid van deze website is dat door u aan Irka Stachiw verstrekte gegevens naam, e-mailadres, etc. worden opgeslagen in een  beveiligd bestand. Deze gegevens worden geregistreerd om u na toestemming gericht nieuwsbrieven, kaarten, uitnodigingen en overige informatie te sturen, vragen te beantwoorden en eventueel  voor het tot stand brengen van overeenkomsten.  Uw gegevens zullen enkel en uitsluitend voor dit doel gebruikt worden. Uw gegevens zullen nooit doorgegeven worden aan derden.

Onderaan in iedere  Nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om u af te melden, indien u heeft aangegeven de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen wordt uw e-mail adres uit het bestand verwijderd.  Om uw gegevens aan te passen kunt u gebruik maken van een daartoe bestemde link onderaan in iedere Nieuwsbrief.

Mocht u nog verdere opmerkingen of vragen hebben over hoe er met uw gegevens wordt omgegaan dan kunt u een e-mail sturen naar contact@irkastachiw.nl.

n.b. Dit geldt uiteraard ook voor andere vragen die u eventueel heeft.